Archive for June, 2013

  • “Bjørn Eidsvåg tolkninger”. En utstilling om livets såre kontraster.

    “Bjørn Eidsvåg tolkninger”.  En utstilling om livets såre kontraster.

    Eidsvåg´s musikk har inspirert meg i lang tid,  fordi han har en evne til ærlig refleksjon. Han klarer å sette ord på frykten, det være seg dødsangst og svakhet, samt gleden og kjærligheten. Eidsvåg gir av seg selv, blottstiller sine tanker og ikler ordene musikk som gir ordene forsterket mening. Han […]