Archive for June, 2016

  • London Art-Biennale 2017. Europe´s largest Contemporary art exhibition

    London Art-Biennale 2017.  Europe´s largest Contemporary art exhibition

    Jeg stilte ut  på London Art-Biennale  i Mars 2017. En av europas største kunstarenaer, med kunstnere fra 40 nasjoner. Kuratert av Roberto Gagliardi.   Jeg deltok med verkene “Excluded” og “Catch 22”. (de ble stilt ut på Gulden kunstverk i 2013 og er opprinnelig tolkninger av Bjørn Eidsvågs tekster.  ) Verkene ble presentert i […]