Jeg deltar på “Den store maleriutstilling” på www.Guldenkunstverk.no og stiller ut en serie bilder inspirert av Bjørn Eidsvåg´s tekster.

En utstilling om livets såre kontraster. Eidsvåg´s musikk har inspirert meg i lang tid,  fordi han har en evne til ærlig refleksjon. Han klarer å sette ord på frykten, det være seg dødsangst og svakhet, samt gleden og kjærligheten. Eidsvåg gir av seg selv, blottstiller sine tanker og ikler ordene musikk som gir ordene forsterket mening. Han er nådeløst selvutleverende, om sviket til sine nærmeste, tap av gudstro og idoler, om barns lojalitet til sine foreldre og ikke minst hyller han kvinnen. Det er mye å formidle via kunsten her. Med Eidsvåg´s tillatelse, har jeg laget en serie bilder fritt tolket etter hans tekster. Hovedverket er fra låta «ordet fanger».- Misforståtte ord som resulterer i verbal utskjelling og utestengelse. Du får en sterkere opplevelse du hører teksten verkene  er inspirert fra.

Jeg har jobbet med følgende tekster: “Ordet fanger”, “Kjeften går, “Bare ein mann”, “Føtter på fjell”, “Mysteriet deg”, “Eg ser”, “Vinternatt” og “Mamma´s song”