Fritt tolket etter Bjørn Eidsvåg´s tekst

Noen misforståttet ord resulterer i verbal oppkast og utestengelse.