Post-Pandemi prosjekt for ungdom.

Få frem Munch´en deg!

Det er ingen tvil om at Pandemien har økt ensomheten hos folk, og de unge har hatt det spesielt tøft. Altfor mange har slitt med isolasjon, ensomhet og depresjon. Jeg har laget dette prosjektet for å få de unge til å uttrykke seg visuelt , og riste av seg all gørr og frustrasjon de har vært igjennom med 2 år med pandemi. Jeg ønsker via kunsten å gi dem en mulighet til mestring for å få utløp for følelsene sine. Det blir fokusert på hvordan ungdommen har opplevd pandemien, og ikke minst veien ut av den.

Prosjektet vil pågå i 8 uker med oppstart 27 September 2022 . Elevene møtes en gang i uka og de vil få et varmt måltid i forkant av undervisningen, da de fleste elevene kommer rett fra skolen.

I starten av kurset tar jeg med elevene til det nye Munchmuseet i Oslo. Munch er høyst dagsaktuell. Han hadde en egen evne til å formidle vanskelige følelser som angst, depresjon og isolasjon som gjenspeiler prosjektets visjon. Det blir gjort et samarbeid med Munch museet hvor det bestilles en egen omvisning.

I kurset får de et møte med fargelære, skriveøvelser, film, blindtegning og ikke minst formidling av Munchs kunstuttrykk. Hele prosjektet er akkopagnert med musikk, for å sette elevene inn i en sinnsstemning. Musikk er et veldig effektfullt virkemiddel for at de skal få kontakt med følelsen sine, for deretter å klare å utfolde seg ekspressivt på et hvitt lerret. Kurset ferdigstilles med en kunstutstilling av elevenes arbeider på Øyer kulturskole 3.12.

Tilbudet skal være gratis for elevene slik at alle skal ha mulighet til å være med, uansett økonomi i familien. Prosjektet er et samarbeid med Kulturskolen i Øyer og støttes økonomisk av Sparebankstiftelsen.

Prosjektet er åpent for alle Ungdomskole-elever og Videregående skole elever bosatt i Øyer kommune.

Påmelding innen 1.9 til : Jon.Arne.Johansen@oyer.kommune.no

Ønsker du også et slikt prosjekt i din kommune, ta kontakt med undertegnede.